رنگ صنعتی

رنگ صنعتی تکنو کالر

رنگ های صنعتی : کاربرد رنگ های صنعتی در صنایع مختلف کاربردی می شوند . در نتیجه این نوع رنگها در صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است
از جمله تجهیزات و نگهداری مناسب رنگ نقش مهمی در ماندگاری آنها دارد و از آسیب دیدن سطوح و حتی داخل آن محافظ بسیار خوبی می تواند ایفا کند
این نوع رنگ از ویژگی و انواع کاربرد آن به ما کمک می کند که با مشکلات احتمالی و با مشورت کارشناس رنگ و شرکت توزیع کننده راحت تر و بهتر آن را هدایت کنیم

رنگ صنعتی چیست؟

از نظر فنی به صورت مایع ، خمیر ، پودر ارائه میشود و با فرآیند مناسب روی سطوح اعمال می شود و با روش نمیت به یک حالت جامد ، پلاستیک و یا حالت چسب تبدیل شود که بتواند وظیفه محافظت را انجام دهد
که انواع مختلفی در صنایع وجود دارد که طیف متنوعی از محصولات در برابر خوردگی و ساییدگی و پوسیدگی می تواند محافظ خوبی باشد و همچنین ظاهری زیبا و الوان به سطوح یا محصول روکش شده می دهد.
این سطوح شامل:
فلزات
چوب پلاستیک
شیشه
چدن
بتون
و حتی آب بندی های خاصی از آنها استفاده می شود.