پرایمر اپوکسی استر هوا خشک

توضیحات نمونه کار

پرایمر اپوکسی استر هوا خشک بر پایه رزین های آلکیدی – اپوکسی استر به صورت تک جزیی (هوا خشک) طراحی گردیده و دارای سرعت خشک شدن بالایی بوده و در مصارفی که نیاز به سرعت بالای اعمال پوشش میباشد کاربرد مناسبی دارد این پرایمر دارای مقاومت فیزیکی و شیمیاییی مناسبی بوده و جهت استفاده بر روی فلزات تولید شده است