رنگ ترافیکی اکریلیک ترموپلاست

توضیحات نمونه کار

رنگ ترافیکی اکریلیک ترموپلاست اکسیرپرگاس برپایه رزین های آکریلیک بسیار فعال که سرعت خشک شدن بالایی دارند تولید گردیده و عموما جهت استفاده در خط کشی محوری طولی با ماشین های ویژه کاربرد دارد