مقالات

رال رنگ چیست

در سال 1927 میلادی کمپانی آلمانی Reichs-Ausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung (کمیسیون عالی شرایط تحویل و تضمین کیفیت) یک مجموعه 40 رنگی تحت عنوان «RAL 840» ارائه داد. تا پیش از آن تاریخ تولیدکنندگان و مشتریان برای توصیف یک رنگ می بایست نمونه ها را بین خود جا به جا می کردند در حالی که از آن تاریخ برای اینکه منظور خود از یک رنگ را بیان کنند کافی بود فقط یک عدد بگویند! در دهه 1930 میلادی عددها به صورت هماهنگ به...

رنگ های مکمل

رنگ های مکمل:   رنگ هایی هستند که در کنار هم درخشش بیشتری دارند ، و ایجاد تضاد یا تباین  مینمایند نگهای مکمل نامیده میشوند. زرد مکمل رنگ بنفش ، نارنجی مکمل رنگ آبی و سبز مکمل رنگ قرمز می باشد . برای این مکملها می توان فرمولی تعریف نمود به این شرح: سه رنگ اصلی را روی برگه کاغذ بنویسید دست خود را بر روی یک ازآنها بگذارید ، به عنوان مثال روی رنگ زرد را بپوشانید . کدام رنگها باقی می مانند؟...